Tag "rút tiền ngân hàng người không minh mẫn"

Back to homepage
Cá Nhân

Rút tiền ngân hàng của người không còn minh mẫn

Rút tiền ngân hàng của người không còn minh mẫn Tính huống: Ông ngoại tôi có mở một tài khoản ngân hàng lúc còn tỉnh táo, tuy nhiên bây giờ ông đã lẫn, không nhớ rõ các hành vi của