Tag "quy định về biển hiệu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định về biển hiệu công ty

Hỏi: Tôi mới thành lập công ty TNHH tại Quận 1. Tôi được biết là sau khi thành lập, công ty tôi phải có biển hiệu thể hiện tên công ty tại trụ sở của mình. Tôi thấy hiện nay