Tag "mã số thuế"

Back to homepage
Thuế

Người có hai mã số thuế có đúng quy định pháp luật

Hits: 3709Hỏi: Tôi mới đổi CMND của mình sang thẻ CCCD. CMND cũ của tôi đã được cấp mã số thuế. Khi tôi được nhận làm công việc mới, công ty đã đăng ký MST đối với CCCD của tôi.