Tag "kinh phí công đoàn"

Back to homepage
Lao động

Kinh phí công đoàn

Công ty tôi hiện có khoảng 20 NLĐ đang làm việc. Tuy nhiên, công ty tôi lại không có tổ chức công đoàn thì có cần phải đóng kinh phí công đoàn hay không?