Tag "kinh doanh ngành nghề không đăng ký"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Kinh doanh ngành nghề không đăng ký với cơ quan ĐKKD

Hỏi: Công ty tôi muốn kinh doanh lĩnh vực ngành nghề mới. Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi có cần phải thông báo bổ sung ngành nghề này với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không? Nếu