Tag "Kinh doanh không đúng địa chỉ"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Kinh doanh không đúng địa chỉ trụ sở

Hỏi: Lúc mới thành lập, Công ty tôi có thuê văn phòng tại Quận 1 làm địa chỉ trụ sở. Nhưng đến tháng 8/2017 công ty chuyển sang hoạt động tại địa chỉ mới bên Quận 5 nhưng chưa thay