Tag "Khuyến mại"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điểm khác biệt giữa khuyến mại và khuyến mãi

Điểm khác biệt giữa khuyến mại và khuyến mãi Thông thường, người tiêu dùng hay nhầm tưởng khuyến mại và khuyến mãi là một và chúng chỉ khác nhau về cách đọc. Nhưng thực tế, hai khái niệm khác nhau