Tag "Không đủ điều kiện nhượng quyền thương mại"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Hoạt động nhượng quyền thương mại khi chưa đủ điều kiện

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập được gần một năm và đã có thương hiệu. Công ty tôi dự định mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua hình thức nhượng quyền cho đối tác khác. Luật sư cho