Tag "khai thuế TNCN"

Back to homepage
Thuế

Quy định mới về khai thuế, nộp thuế TNCN

Quy định mới về khai thuế, nộp thuế TNCN Thông tư 80/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 sẽ thay thế và làm hết hiệu lực nhiều thông tư cũ liên quan, cụ thể là thông tư 156/2013/TT-BTC kèm theo