Tag "Kê khai thuế khi ngày lập và ngày ký trên hóa đơn khác nhau"

Back to homepage
Thuế

Kê khai thuế khi ngày lập và ngày ký trên hóa đơn khác nhau?

Kê khai thuế khi ngày lập và ngày ký trên hóa đơn khác nhau? Mô hình hóa đơn điện tử đã được nhiều quốc gia sử dụng rộng rãi vì tính tiện dụng, tiết kiệm chi phí và mang lại