Tag "hợp đồng với người giúp việc nhà"

Back to homepage
Lao động

HĐLĐ đối với NLĐ giúp việc gia đình

  Hợp đồng lao động đối với người giúp việc gia đình Hỏi: Gia đình tôi dự định tuyển một người giúp việc để làm các công việc nội trợ, làm vườn. Cho tôi hỏi tôi có phải ký kết