Tag "Hợp đồng thực tâp"

Back to homepage
Lao động

Ký kết hợp đồng thực tập với sinh viên

Cập nhật, bổ sung ngày 18/6/2024 Hằng năm vào dịp cuối năm, khối lượng công việc tăng cao nên doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển sinh viên năm 3, 4 tại các trường đại học, cao đẳng. Điều này