Tag "Họp đại hội đồng cổ đông"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến

Quy định họp Đại Hội Cổ Đông trực tuyến Trước năm 2020, khái niệm tổ chức họp đại hội cổ đông trực tuyến là điều xa lạ đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là công ty cổ phần. Luật

Doanh nghiệp

Quy trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Quy trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên * Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. * Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại cuộc họp Đại