Tag "hoàn trả chi phí đào tạo nghề"

Back to homepage
Lao động

Hoàn trả chi phí đào tạo nghề

Hoàn trả chi phí đào tạo nghề Tình huống thực tế hoàn trả chi phí đào tạo nghề: Ông Hải có làm việc cho công ty Giáo Dục Khải Hoàng theo HĐLĐ có thời hạn là 3 năm kể từ