Tag "hoàn công"

Back to homepage
Nhà Đất

Rủi ro khi mua nhà xây dựng sai phép, hoàn công không đầy đủ

Rủi ro khi mua nhà xây dựng sai phép, hoàn công không đầy đủ Nhà xây dựng sai phép hay nhà hoàn công không đầy đủ có nghĩa là hồ sơ giấy phép xây dựng, hồ sơ hoàn công và

Nhà Đất

Nhà chưa hoàn công thì có thể đăng ký thường trú được không?

Nhà chưa hoàn công thì có thể đăng ký thường trú được không? Bắt đầu từ năm 2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức bị khai tử. Việc đăng ký thường trú có thể đăng ký thông qua hình thức