Tag "hoàn công nhà"

Back to homepage
Nhà Đất

Rủi ro khi mua nhà chưa hoàn công

Rủi ro khi mua nhà chưa hoàn công Hoàn công nhà ở là thủ tục mà các công trình xây dựng nhà ở có xin phép xây dựng phải thực hiện để xác nhận các bên thi công đã hoàn