Tag "hình thức trả lương"

Back to homepage
Lao động

Các hình thức trả lương

Các hình thức trả lương Việc trả lương được thực hiện bằng hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền sử dụng một trong hai hình thức trả lương này dựa theo