Tag "Hành vi yêu cầu đặt cọc bán hàng đa cấp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Yêu cầu đặt cọc để tham gia bán hàng đa cấp

Hỏi: Tôi là nhân viên của công ty đa cấp ABC. Tôi thấy Giám đốc công ty có ra chính sách khi tiếp nhận thành viên thì người đó phải đặt cọc 3 triệu đồng coi như là tiền chi