Tag "hành vi lừa đảo chuyển khoản nhầm"

Back to homepage
Cộng Đồng

Chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng để lừa đảo Gần đây cuối năm 2021 bỗng nhiên xuất hiện một thủ đoạn mới lừa đảo đó là bọn lừa đảo cố tình chuyển nhầm một chuyển tiền cho chủ