Tag "Góp vốn bằng phần vốn góp"

Back to homepage
Thuế

Góp vốn bằng tài sản là phần vốn góp có phải đóng thuế TNCN không?

Góp vốn bằng tài sản là phần vốn góp có phải đóng thuế TNCN không? Hiện nay, bên cạnh việc góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam thì việc góp vốn bằng phần vốn góp cũng trở nên