Tag "giữ giấy tờ tùy thân người giúp việc"

Back to homepage
Lao động

Giữ giấy tờ tùy thân người giúp việc gia đình

Cập nhật, bổ sung ngày 05/6/2024 HỎI: Tháng 10, nhà tôi thuê một cô giúp việc trong thời hạn 06 tháng. Khi nhận cô, chúng tôi đã ký HĐLĐ trong đó nêu rõ ngày lễ cô được phép nghỉ, đặc