Tag "giấy phép đưa người lao động đi xuất khẩu lao động"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Hiện nay, nhu cầu xuất khẩu lao động của Việt Nam là rất lớn, theo thống kê hiện có khoảng 650.000 lao động đang làm việc ở tại