Tag "Giấy chứng nhận căn cước"

Back to homepage
Cá Nhân

Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác nhận quốc tịch

Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác nhận quốc tịch Hiện nay có hơn 31.000 người gốc Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại các địa bàn Bạc Liêu,