Tag "giả mạo bao bì"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn, bao bì hàng hóa

Hỏi: Tôi dự định mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng do hàng hóa của tôi có xuất hiện hàng giả trên thị trường làm mất uy tín của công ty nên tôi chưa thực hiện. Tôi muốn hỏi là