Tag "Giá đất"

Back to homepage
Nhà Đất

Cách tính giá trị nhà đất khi làm hồ sơ trước bạ và nộp thuế TNCN

Cách tính giá trị nhà đất khi làm hồ sơ trước bạ và nộp thuế TNCN Cập nhật, bổ sung ngày 09/11/2022 Tình huống: Tôi vừa mua một căn nhà và đang tiến hành thủ tục sang tên. Căn nhà