Tag "đóng dấu doanh nghiệp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Đóng dấu doanh nghiệp có bắt buộc trong mọi trường hợp?

Đóng dấu doanh nghiệp có bắt buộc trong mọi trường hợp? Con dấu doanh nghiệp là một công cụ, phương tiện đặc biệt có giá trị pháp lý, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hoặc doanh