Tag "doanh nghiệp khoa học công nghệ"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ 1.Khái niệm doanh nghiệp khoa học và công nghệ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất; kinh doanh; dịch vụ