Tag "đình công"

Back to homepage
Lao động

Đình công hợp pháp

Đình công hợp pháp Đình công hợp pháp là việc tạm ngừng công việc của NLĐ một cách tự nguyện, diễn ra có tổ chức và đúng quy định pháp luật. Mặc dù đây là một quyền của NLĐ tuy