Tag "điểm mới sản xuất kinh doanh phân bón"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Những điểm mới về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón

Những điểm mới về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón Hiện nay, các văn bản liên quan đến quản lý phân bón đã hoàn thiện và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2020 gồm có Nghị định