Tag "điểm mới bồi thường tái định cư TPHCm"

Back to homepage
Nhà Đất

Những điểm mới có lợi về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại TP. Hồ Chí Minh

So sánh Quyết định số 28/2018 QĐ-UBND và Quyết định số 23/2015 QĐ-UBND về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh