Tag "di sản thừa kế là tài sản riêng"

Back to homepage
Cá Nhân

Di sản thừa kế là tài sản riêng thì ai được hưởng thừa kế theo pháp luật?

Di sản thừa kế là tài sản riêng thì ai được hưởng thừa kế theo pháp luật? Tình huống: Xin chào luật sư, tôi có trường hợp sau xin luật sư tư vấn giúp. Tôi có người em họ năm