Tag "đăng ký khai sinh con riêng"

Back to homepage
Gia Đình

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con riêng trong thời kỳ hôn nhân

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con riêng trong thời kỳ hôn nhân Tình huống: Khách hàng nam làm tư nhân cần tư vấn: “Tôi đã có vợ và 2 con gái, do vợ làm công chức nên gia