Tag "đăng ký kết hôn"

Back to homepage
Gia Đình

Hôn nhân đồng giới

Hôn nhân đồng giới là một vấn đề đang được xã hội rất mực quan tâm hiện nay. Nói một cách dễ hiểu hôn nhân đồng giới là việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính sinh học.

Cá Nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam, việc kết hôn của vợ, chồng phải được đăng ký với cơ quan nhà nước để được công nhận và bảo vệ. Trên thực tế có nhiều đôi nam, nữ sống