Tag "công ty không hoạt động tại trụ sở đăng ký"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có sao không?

Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có sao không? Tình huống: “ Cho tôi hỏi, khi đăng ký kinh doanh tôi đã đăng ký tại địa chỉ XXX nhưng sau đó thì tôi lại kinh