Tag "công chức sinh con thứ ba"

Back to homepage
Cộng Đồng

Kỷ luật công chức sinh con thứ 3

Kỷ luật công chức sinh con thứ 3 Tình huống: Vợ chồng tôi hiện đang là công chức, giữa hai vợ chồng có 1 người con chung và 1 người con riêng. Nay vợ chồng tôi muốn sinh thêm đứa