Tag "con dấu ban quản trị nhà chung cư"

Back to homepage
Cộng Đồng

Quy định sử dụng con dấu của Ban quản trị nhà chung cư

Hiện nay các chung cư có từ 20 hộ dân trở lên bắt buộc phải thành lập ban quản trị nhà chung cư (gọi tắt là “BQT”). BQT nhà chung cư là một tổ chức do cư dân trong chung