Tag "cơ sở nào tiếp tục hoạt động khi giãn cách xã hội"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Cơ sở sản xuất kinh doanh nào được tiếp tục hoạt động khi cách ly xã hội?

Cơ sở sản xuất kinh doanh nào được tiếp tục hoạt động khi cách ly xã hội? Dịch Covid-19 đã lan rộng hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Mọi quốc gia đều đang nỗ lực phòng, chống