Tag "có được khấu trừ lương người lao động"

Back to homepage
Lao động

Có được khấu trừ lương khi người lao động gây thiệt hại?

Có được khấu trừ lương khi người lao động gây thiệt hại?   Tình huống: Công ty chúng tôi có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với thời hạn là 3 năm với anh A. Anh này hiện đang làm