Tag "Chuyển nhầm tiền"

Back to homepage
Cộng Đồng

Phải làm gì khi chuyển tiền nhầm cho người khác?

Phải làm gì khi chuyển tiền nhầm cho người khác? Chuyển tiền nhầm cho người thì có lấy lại được không? Phải làm thế nào mới có thể lấy lại được? Nếu người bị chuyển khoản nhầm giữ số tiền