Tag "chủ nợ yêu cầu tuyên bố phá sản"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản của chủ nợ

Thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản của chủ nợ Phá sản dường như là biện pháp cuối cùng của doanh nghiệp khi công ty kinh doanh thua lỗ không còn khả năng thanh toán. Tuy nhiên