Tag "chế độ cử tuyển"

Back to homepage
Giáo Dục

Đối tượng áp dụng chế độ cử tuyển

Đối tượng áp dụng chế độ cử tuyển Cử tuyển là tuyển sinh qua xét tuyển vào các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học tương tự như các hình thức tuyển sinh khác dành cho các đối tượng đặc