Tag "Chấm dứt văn bằng bảo hộ"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Quy định về việc văn bằng bảo hộ bị chấm dứt

Quy định về việc văn bằng bảo hộ bị chấm dứt Văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế