Tag "cắt lương"

Back to homepage
Lao động

Có được giảm lương khi nhân viên ăn cắp?

Có được giảm lương khi nhân viên ăn cắp? Tình huống: Anh A mở cửa hàng kinh doanh điện thoại, ốp lưng và có hai nhân viên trực ca là chị C và anh D. Cuối 2019, anh A phát