Tag "cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài"

Back to homepage
Cá Nhân

Cấp Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trình tự, thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Thẻ tạm trú là giấy tờ do Cục (trong một số trường hợp là Phòng) Quản lý xuất nhập cảnh[1] hoặc cơ