Tag "cấp phép tàu khai thác hải sản"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục xin cấp phép cho tàu cá khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam

Thủ tục xin cấp phép cho tàu cá khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam Nếu trước đây mỗi lần đoàn tàu đánh cá từ biển trở về là mỗi lần đất liền lại hân hoan vì những