Tag "Cập nhật số định danh cá nhân"

Back to homepage
Cá Nhân

Cập nhật Số định danh cá nhân bị sai trên CSDL giáo dục và đào tạo

Cập nhật Số định danh cá nhân bị sai trên CSDL giáo dục và đào tạo Tình huống: Bà A đang có con đang là học sinh cuối cấp 2, đã được cấp số định danh, tuy nhiên mã số