Tag "cấp lại thẻ bảo hiểm y tế"

Back to homepage
Cá Nhân

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất BHYT được cấp cho người sử dụng có hai loại là BHYT bắt buộc và BHYT tự nguyện (BHYT hộ gia đình). Về nguyên tắc, mỗi người chỉ được cấp 1

Cá Nhân

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất, rách

Hỏi: Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất, rách.Tôi có tham gia mua BHYT để khám chữa bệnh tại bệnh viện quận 7-TP.HCM. Nhưng hiện nay tôi đã làm mất thẻ BHYT của mình. Vậy tôi