Tag "Cấp lại sổ hộ khẩu"

Back to homepage
Gia Đình

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu bị mất (Cập nhật, bổ sung ngày 19/05/2022) Hỏi: Gia đình tôi hiện đang cư trú tại huyện Bình Chánh, do bất cẩn tôi đã làm mất sổ hộ khẩu của gia đình. Tôi