Tag "cấp giấy phép môi giới việc làm"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Cấp Giấy phép hoạt động môi giới việc làm

Cấp Giấy phép hoạt động môi giới việc làm Để thúc đẩy hoạt động kinh tế – xã hội vận động và phát triển liên tục, không thể thiếu sự có mặt của lực lượng lao động. Đây được xem