Tag "cấp dưỡng nuôi con"

Back to homepage
Gia Đình

Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn

Mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn Cấp dưỡng nuôi con có thể hiểu là việc một người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ đóng góp kinh tế (có thể là tiền hoặc tài sản khác)